bkih.edu.vn

Website Worth: $299.44

Daily Pageviews: 75

Daily Ads Revenue: $0.23

Last update was 2 months ago

Meta Info

Trường Cao Đẳng Bách Khoa Hưng Yên - Trang chủ
Joomla! - the dynamic portal engine and content management system
Joomla

SEO Information

bkih.edu.vn
13412601, : +4290590
3

Server information

103.18.7.210
nsbak.pavietnam.net, ns1.pavietnam.vn, ns2.pavietnam.vn
TENTEN_SSD_HOSTING, Apache

Domain information

Country Domain

Site Analysis

Joomla, MooTools, jQuery

Keyword density

Keyword count density %
1 thông 13 2.77
2 thi 12 2.56
3 danh 11 2.35
4 trường 10 2.13
5 báo 9 1.92
6 bảng 8 1.71
7 điểm 8 1.71
8 yên 8 1.71
9 khoa 8 1.71
10 khóa 7 1.49
11 môn 7 1.49
12 sinh 7 1.49
13 học 7 1.49
14 hưng 7 1.49
15 sách 7 1.49
16 tuyển 6 1.28
17 thời 5 1.07
18 tin 5 1.07
19 phòng 5 1.07
20 biểu 5 1.07
21 lớp 5 1.07
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity